Page 10 - Czas przeczytać biblię
P. 10

wszystkim czytaniu Ewangelii i Nowego Testamentu, darząc za-
interesowaniem tylko niektóre jego ustępy, zwłaszcza z ksiąg pro-
rockich. Pozostałe księgi tkwiły tam, przydatne do lektury pew-
nych powszechnie znanych na pamięć rozdziałów, mówiących
o postaciach tak sławnych, jak Adam, Abraham, Mojżesz, Dawid
i Goliat...

 Był pewien papież, dokładnie Leon XIII, który mówiąc o Biblii,
nazwał ją „arsenałem”! Tego rodzaju wyrażenie z końca XIX wie-
ku, o wyraźnym posmaku apologetycznym, jest charakterystycz-
ne dla metody, która skłania się do poszukiwania w tekście biblij-
nym jedynie fragmentów przydatnych dla doktryny i nauczania
Kościoła. Ta metoda nie zmieniła się do dziś w tradycji katolickiej,
która używa Biblii, aby badać zasady swojej doktryny i znajdować
w  jej arsenale słowa odpowiednie, mogące posłużyć do zbijania
argumentów wrogów i przekonywania przyjaciół.

 Problem w tym, że taka metoda nigdy nie rozbudziła prawdzi-
wego kultu Pisma Świętego. Świadomie używam tego terminu,
ponieważ lud katolicki rozwinął nieskończoną ilość rytuałów,
praktyk i  form pobożności, jednak nie zdołał nigdy – albo nie
dano mu odpowiednich warunków do tego, by rozwinąć znajo-
mość i przywiązanie do Biblii. Jak więc nie zgodzić się z Paulem
Claudelem, który powiedział: „Szacunek katolików do Biblii jest
ogromny i wyraża się głównie trzymaniem się od niej na pełen
respektu dystans”?

     Ponadto encyklopedyczna nieznajomość
     Biblii powinna również stanowić problem
     tych, ktĂłrzy (juĹĽ) nie sÄ… katolikami. Zgrabny
     zwrot mĂłwi, ĹĽe Biblia jest Wielkim Kodem
     kultury zachodniej. I  rzeczywiście, jej słowa
     i jej 73 księgi inspirowały w pewnym stopniu
     wszystkich, od Michała Anioła Buonarottiego
     po Homera Simpsona.

12	 PROLOG
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15