Page 13 - Czas przeczytać biblię
P. 13

Wydawnictwa Àncora (@AncoraEditrice). Natomiast ta książ-
ka zawiera notatki, które spisywałem, przygotowując nagranie,
z pomocą ks. Giovanniego. Obie wersje nieco się różnią, ale jed-
na uzupełnia drugą, razem tworzą prawdziwe narzędzie wsparcia
dla wszystkich, którzy chcieliby zacząć czytać Biblię codziennie:
najpierw ogląda się mnie w filmie, potem, pod wpływem tego, co
się zobaczyło, czyta się moje zapiski, albo czyni się to w odwrotnej
kolejności. Służą do tego kody QR, które znajdziesz na początku
każdego rozdziału tej książki, a które odsyłają do odpowiedniego
nagrania5.

 Styl filmów – a także tej książki – jest nieformalny. Starałem
się przekazać informacje niezbędne, by osadzić lekturę tekstu
biblijnego w  kontekście, i  zrobiłem to po swojemu, dbając o  to,
aby podawać przystępne i  aktualne przykłady oraz odzwiercie-
dlać uczucia kogoś, kto zagłębiając się w Pismo Święte, odkrywał
książkę, której każda strona tchnie człowieczeństwem i  właśnie
dlatego odsłania zaskakujące ślady Boskiego natchnienia.

 Jestem gotów, by towarzyszyć ci podczas czytania, i jeśli tego
zapragniesz, możesz uczynić mnie częścią twojej podróży. Mo-
żesz napisać do mnie na adres: aiuto.bibbia73@gmail.com lub od-
wiedzić mój profil na Facebooku i stronę www.paroledifede.it.

 Szczęśliwej (szalonej) podróży i dobrej lektury!
                           ks. Federico Tartaglia

5  Z powodów technicznych w polskim wydaniu nie ma tych kodów i związanych
z nimi linków – przyp. red.

PROLOG	15
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18