Page 14 - Czas przeczytać biblię
P. 14

Komunikat dla ĹĽeglarzy

  Jakiś czas temu znajoma pokazała mi Biblię, prezent ode mnie,
mówiąc, że wielokrotnie próbowała ją otworzyć, ale za każdym
razem rezygnowała: nie mogła połapać się w lekturze, więc Biblia
nadal leży w tym samym miejscu na szafce przy łóżku, tajemnicza
i trudna.

  Ta książka chce być próbą pomocy dla wszystkich, którym, po-
dobnie jak mojej znajomej, nie udało się otworzyć Pisma Świętego
albo kontynuować rozpoczętego ochoczo czytania, aby zachęcić
ich do podjęcia tej szalonej podróży. Chodzi bowiem właśnie o to,
by odbyć wyprawę przez 73 księgi, powstałe na przestrzeni niemal
2000 lat!

  Szalona podróż niesie z sobą wiele zasadzek, więc, po pierwsze,
potrzebny jest komunikat dla żeglarzy, by nie wylądować na mie-
liźnie lub nie utknąć gdzieś na skałach. A zatem:

  Biblii się nie czyta, Biblii się słucha. Przede wszystkim trzeba
zaufać tekstowi, tym, którzy go napisali i Duchowi, który go prze-
nika. Nie chodzi o starą księgę, ale o żywy tekst, który przemawia.
1.  Nie czyta się Biblii, by szukać przekazu moralnego. Nie mamy

   do czynienia z  książką, która chce nam przekazać zasady
   moralne, do tego wystarczy dziesięć przykazań. Centrum tej
   księgi stanowi człowiek, który szuka Boga. Każda strona to
   próba zrozumienia i odsłonięcia tajemnicy człowieka w starciu
   z tajemnicą Boga. I jego konsekwencji.
2.  Biblię się czyta po to, by zrozumieć, czy naprawdę Jezus jest
   Panem. Dla nas, chrześcijan, to główna perspektywa, która
16	 PROLOG
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19