Page 15 - Czas przeczytać biblię
P. 15

każe nam badać, jak każde słowo tego tekstu zyskuje pełnię
  i sens w osobie Jezusa.
3.  Biblię trzeba rozumieć jako księgę ludzką. To książka napisana
  przez ludzi, która opowiada o  ludziach i  ich losach, starając
  się pojąć ludzkość w  świetle wiary w  Boga. A  zaskakujące
  człowieczeństwo Jezusa jest jej punktem kulminacyjnym.
4.  Trzeba mieć zrozumienie dla jej ograniczeń. To nie jest książka
  doskonała. Znajdziemy w  niej nie tylko grzech i  podłość,
  ale również błędy, niekonsekwencje, a  przede wszystkim
  ograniczoną wizję człowieka i Boga. To książka w nieustannym
  rozwoju, ktĂłra stopniowo objawia oblicze Boga, idÄ…c wielkimi
  susami do przodu, a czasem kilka kroków wstecz.
5.  Trzeba ją czytać co dzień. Trzeba wejść w porządek codziennego
  słuchania, w  którym wytrwałość ustąpi później miejsca
  ciekawości i pasji.
6.  Trzeba ją czytać w małych dawkach, aby ułatwić przyswojenie
  tego, co zostało przeczytane. Nie ma potrzeby, by rozumieć
  każde słowo tekstu, ale należy uchwycić ten jego aspekt, który
  najbardziej przykuwa naszą odwagę i który może być istotny
  dla naszego rozwoju.
7.  Trzeba ją czytać bez lęku. Nie ma powodu, by się bać, że źle ją
  zinterpretujemy, trzeba po prostu uważnie i szczerze słuchać.
  Duch Święty jest w słowie, ale również w naszym sercu.
8.  Trzeba ją czytać, stosując pewne narzędzia. Ważne, by mieć
  dobre wydanie Pisma Świętego, które będzie nam towarzyszyć
  w  lekturze komentarzami i  przypisami do tekstu. Zresztą
  zarówno w  sieci, jak i  w  księgarniach można znaleźć dziś
  wielką ilość komentarzy biblijnych.
9.  Trzeba ją czytać również z innymi. Osobiste czytanie jest równie
   ważne, jak czytanie wspólnotowe. Porównywanie i dzielenie
   się z  tymi, którzy stale czytają Pismo Święte, pomaga nam
   i daje wsparcie w podróży, a mądrość tych, bardziej niż my

PROLOG	17
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20