Page 9 - Czas przeczytać biblię
P. 9

Czas przeczytać Biblię!

 Jest tylko jeden powód powstania tej książki: przynaglić cię do
przeczytania Biblii. Jestem bowiem przekonany, ĹĽe gdyby ktoĹ›
z  nas, wstawszy pewnego ranka, w  zatłoczonym metro o  ósmej
zapytał osłupiałych pasażerów, czy ktoś z nich ma zwyczaj czytać
Biblię, wszyscy odpowiedzieliby jednakowo: „Nie!”.

 Statystyki mówią, że większość Włochów posiada Pismo Świę-
te. Jednak doświadczenie kapłańskie każe mi powiedzieć, że 95%
katolików go nie czyta! Sporo z nich nie uważa, by było przydatne
albo ciekawe, dla wielu jest nudne i skomplikowane, dla niektó-
rych natomiast jest czymś w rodzaju środka zaradczego, w któ-
rym od czasu do czasu można znaleźć słowa pocieszenia.

     Tylko pomyślcie: spośród waszych znajomych
     prawie nikt nie czyta Biblii, moĹĽe jakiĹ›
     katecheta albo gorliwy chrześcijanin, choć
     faktycznie wśród katolików jest tyle modnych
     ksiÄ…ĹĽek religijnych, ĹĽe Biblia okazuje siÄ™
     niemal lekturÄ… dodatkowÄ….

 Nie lepiej jest z księżmi, zakonnikami i zakonnicami. Czytają
Biblię „kawałkami”, uczestnicząc w liturgii, a w większości przy-
padków prawie nigdy nie próbują przeczytać w całości ksiąg Sta-
rego Testamentu.

 Zaliczam się do nich ja sam. Czytałem go w seminarium, a po-
tem uznałem, że to sprawa zamknięta i  poświęciłem się przede
PROLOG	11
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14